Ahol megtalálja a tökéletes kerítést!+36 30 545-0022       Hívjon minket!

Adatkezelési nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Ezúton nyilatkozom, hogy az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében adataimat a Torland-Ker Kft. megrendelőként, üzleti partnerként nyilvántartja. Ezeket saját akaratomból, a jogszabályokban foglaltak ismeretében rendelkezésére bocsátottam, hozzájárulok azok kezeléséhez.

Tudomásul veszem, hogy vállalkozás közöttünk létrejött gazdasági kapcsolat folyamodványaként törvényben meghatározott feltételek mellett adatot szolgáltat hatóságok részére.

A fenti jogszabályokban foglaltaknak megfelelően megismertem és elfogadom, hogy adatfeldolgozó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a megfelelő mértékű és szintű adatbiztonságot garantálja.

Adataimban bármilyen változás történik azt 8 napon belül részére bejelentem.

                                                    

Megoldások az ön igényei szerint! Kérje árajánlatunkat!
Referenciák:további referenciák
Aluzink lamellás kerítés

Aluzink lamellás kerítés

Profilos 80*20 mm

Profilos 80*20 mm