Ahol megtalálja a tökéletes kerítést!+36 30 545-0022       Hívjon minket!

Adatkezelési nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Ezúton nyilatkozom, hogy az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében adataimat a Torland-Ker Kft. megrendelőként, üzleti partnerként nyilvántartja. Ezeket saját akaratomból, a jogszabályokban foglaltak ismeretében rendelkezésére bocsátottam, hozzájárulok azok kezeléséhez.

Tudomásul veszem, hogy vállalkozás közöttünk létrejött gazdasági kapcsolat folyamodványaként törvényben meghatározott feltételek mellett adatot szolgáltat hatóságok részére.

A fenti jogszabályokban foglaltaknak megfelelően megismertem és elfogadom, hogy adatfeldolgozó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a megfelelő mértékű és szintű adatbiztonságot garantálja.

Adataimban bármilyen változás történik azt 8 napon belül részére bejelentem.

                                                    

Megoldások az ön igényei szerint! Kérje árajánlatunkat!
Referenciák:további referenciák
GK INVEST KFT. TÁRSASHÁZ GYŐR, KAGYLÓ U.

GK INVEST KFT. TÁRSASHÁZ GYŐR, KAGYLÓ U.

SEGURA

SEGURA

GYŐRI KEKSZ

GYŐRI KEKSZ

LOGISZTIKAI KÖZPONT GYŐR IPARI PARK

LOGISZTIKAI KÖZPONT GYŐR IPARI PARK